Spolupracující lékaři

Všeobecné informace pro spolupracující lékaře

Objednání k ortodontické léčbě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v současné době nepostačuje kapacita ortodontických ambulancí poptávce pacientů vyjma Prahy a velkých univerzitních měst snad nikde v České republice a není tomu, bohužel, jinak ani u nás. Zájem o ortodontickou léčbu vzrostl v posledních letech nejen u dětí a dospívajících ale i u dospělých, kteří dříve takové možnosti neměli. Při snaze průběžně objednávat nové pacienty jsme se velmi brzy dostali do situace, kdy jsme mohli nabídnout termín za 1 rok nebo později, což bylo poněkud stresující a „přinejmenším nepraktické“ pro všechny zúčastněné. Systém pořadníků byl snad ještě horší a nevyhovoval už vůbec nikomu.

 

 

Proto jsme zvolili režim hromadného objednání vždy v jeden konkrétní, tzv. „objednací den“. Datum nejbližšího „objednacího dne“ a všechny potřebné informace vám vždy sdělí sestřička na recepci. Každý, (bez jakéhokoliv omezení počtu), kdo v tento den zavolá nebo se dostaví osobně, bude objednán na první konzultační návštěvu.

 

Volat lze obvykle od 7.00 do 14.30 a opravdu vyhovíme všem, kdo v tento den zavolají, je jedno zda se dovolají ráno či odpoledne. (Tel. 606 084 986). Obvykle objednáme 120-150 nových pacientů a zaplníme tím naši kapacitu cca na 8-12 měsíců. V posledních letech tak obvykle máme jen jeden objednací den v roce. Snad neobvyklé, ale zatím jsme nevymysleli lepší způsob, který by spravedlivě umožnil, jak všem skutečným zájemcům dostat se do léčby, tak i nám udržet počet pacientů, který jsme ještě schopni kvalitně ošetřit, případně dodržet objemové limity pojišťoven.

Pokud však máte v péči pacienty se závažnými skeletálními vadami, rozštěpy, syndromovými postiženími, akutními úrazovými subluxacemi aj. nebo stavy, kdy bez ortodontické předléčby není další kvalitní stomatologické ošetření možné, budeme se snažit Vám maximálně vyhovět a pacienty objednat přednostně.

 

V těchto situacích, prosím, určitě zavolejte a domluvíme se osobně. (tel.: 606 084 986)

 

ZP hradí ortodontickou konzultaci pouze na základě Vámi vystavené žádanky k ortodontickému vyšetření. Pacienti se mohou ale objednat i „na vlastní přání“, tj. bez doporučení. V těchto případech však pojišťovny ortodontickou konzultaci nehradí.(v současné době dle sazebníku 500 Kč.)

 

Objednání ke zhotovení panoramatického Rtg snímku

Ke zhotovení snímku není třeba se objednávat na konkrétní termín. Snímek uděláme na počkání kdykoliv v ordinační době kterýkoliv pracovní den. Nicméně pokud je pacient zdaleka apod., je vhodné, aby si zavolal předem pro případ, že bychom z nějakého důvodu neordinovali (dovolená, školení ap.). (tel.: 606 084 986) Snímkujeme pouze po předložení Vámi vystavené žádanky na OPG. Hotový snímek posíláme obratem na Vaši e-mailovou adresu (nezaheslovaně ale vždy se souhlasem pacienta, tedy v souladu s GDPR) nebo jej dostane pacient s sebou na CD.

Typická efektivní dávka je 0,007-0,026 mSv pro panoramatický snímek a 0,019 mSv pro kefalometrický snímek. Přibližná doba pro stejné ozáření z přírodních zdrojů je 3 dny.

 

Výstupní komprimovaný formát JPG u panoramatických nebo kafalometrických snímků je stále velmi kvalitní a je možné ho bez obav dále zpracovávat v různých grafických editorech. Zvětšení panoramatického snímku je 1,25-1,5 a u kefalometrického snímku 1,13 konstantně.

 

Zhotovení panoramatického snímku hradí pojišťovna PZL s odborností 014 s omezením 1×2 roky a ortodontistům (odbornost 015) 2×1 rok. Do cen stanovených pojišťovnou se vejdeme, nevybíráme žádné doplatky.

 

Zhotovení snímků fakturujeme tomu praktickému zubnímu lékaři, který je indikoval a to souhrnně, vždy 1x za 3 měsíce. Součástí faktury je i seznam provedených snímků. Prosím, zkontrolujte si vždy tento seznam, i přes všechnu snahu se nám někdy, bohužel, podaří drobná záměna, zejména u lékařů- manželů, v rámci s.r.o. apod. Tímto si rovněž dovoluji poděkovat předem za včasné nahlášení případných změn ve fakturačních údajích.

 

Těšíme se na spolupráci,

MUDr. Eva Šrámková a kolektiv ortodontické ambulance