O nás

Co je ortodoncie?

Ortodoncie je specializovaný obor, který se zabývá vadami v postavení jednotlivých zubů, skupin zubů, vztahu zubních oblouků i vadami růstu čelistí. Tyto vady je možné upravit pomocí snímacích nebo fixních aparátů (rovnátka) jak u dětí, tak i u dospělých, což vede ke zdokonalení vzhledu a funkce zubů a také může velmi významně pomoci ke zlepšení dlouhodobého zdraví zubů, dásní a čelistního kloubu rozložením žvýkacích tlaků na všechny zuby.

 

MUDr. Eva Šrámková

1985 – 1990

 • studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor stomatologie

1993

 • atestace I. stupně ze všeobecné stomatologie

1994 – 1997

 • tříletá specializační příprava oboru ortodoncie:- II. stomatologické klinice odd. ortodoncie FN Univerzity Palackého v Olomouci , (vedoucí odd. prof. MUDr. Milan Kamínek, CSc.,)- stomatologické klinice FN UK v Hradci Králové (vedoucí odd. doc. MUDr. Josef Novák)

1997

 • specializační atestace z oboru ortodoncie

1994 – 1998

 • částečný úvazek u LF FN UP Olomouc i LF FN UK Hradec Králové,podíl na výuce pregraduálních i postgraduálních studentů, obor ortodoncie, česká i anglická větev

od r. 2000 – dosud

 • soukromá ortodontická ambulance v Náchodě-překlad odborných textů a tlumočení odborných kurzů oboru ortodoncie z anglického jazyka

od r. 2004 – 2020

 • externí učitel lékařů ve specializační přípravě oboru ortodoncie LF FN UK Hradec Králové

od r. 2006 – dosud

 • zastupuje Českou ortodontickou společnost v EFOSA (European Federation of Orthodontic Specialists Association)

2012 – 2016

 • členka Councilu EFOSA

2004 – 2012

 • členka revizní komise České ortodontické společnosti

2012 – 2016

 • členka výboru České ortodontické společnosti

od r. 2016

 • předsedkyně výboru České ortodontické společnosti, zastupuje Českou ortodontickou společnost ve Vědecké radě České stomatologické komory

Jak probíhá léčba

1.

Samotné ortodontické léčbě předchází diagnostický proces, ke kterému patří vstupní vyšetření, konzultace s lékařem, vyplnění vstupního dotazníku, pořízení otisků, ve vhodných případech scanu chrupu, zhotovení modelů chrupu, RTG snímků a pořízení fotografií chrupu a obličeje.

 

2.

Shromážděná data se zároveň stávají součástí povinně vedené zdravotnické dokumentace. Na základě analýzy všech dostupných informací následuje stanovení léčebného plánu.

 

3.

Vlastní ortodontická léčba začíná nasazením nebo odevzdáním aparátu. Dosáhneme-li aktivní léčbou požadovaného výsledku, nastává sejmutí aparátu a zdokumentování stavu.

 

4.

Po sejmutí mají srovnané zuby tendenci vracet se do původního postavení, proto je potřeba dosažený výsledek nějaký čas udržovat. Tato doba, která je nutná ke kompletní přestavbě tkání a jejich adaptaci na nový stav, se nazývá retenční neboli stabilizační fáze.

 

5.

Pro její potřebu obvykle používáme snímací rovnátka nebo drátky nalepené na zadní stranu zubů, tzv. retainery. Nedostatečná retenční fáze může znamenat recidivu (částečný návrat zubů do původního postavení).

 

 

 

 

 

Odměnou Vám bude zdravý chrup a krásný úsměv.

Těšíme se na Vás,

MUDr. Eva Šrámková a kolektiv ortodontické ambulance